Eurometal 99
P.O.BOX 109 - TETOVO
R Macedonia, EUROPE
tel: ++ 389 44 331 746
   

 
      English English Deutsch Deutsch France French

 

>>> ПРОИЗВОДИ <<<

 
ЗА АЛАТИ

 

MetalArt проектира и проиведува од вискококвалитетен материјал метални рафтови, сталажи и полици за чување и складирање на алатите за работа. Овој тип на галантерија се изработува по нарачка на купувачот со соодветен дизајн, димензии и форма.

 

Метален рафт
 
Метален рафт
 
Метален рафт
 
Метален рафт
Метален рафт
450x550x1250
 
Метален рафт
450x550x1250
 
Метален рафт
480x400x1600
 
Метален рафт
450x550x1250
 
Метален рафт
 
Метален рафт
  Метален рафт  
Метален рафт
Метален рафт
600x500x1750
Метален рафт
480x400x1600
 
Метален рафт
600x500x1750
 
Метален рафт
210x280x390
 
Dani i Tanja